Det dobbelte vælgerbedrag

Konservative gik til valg på 2 mærkesager nemlig – Stop for prestigeprojekter (Torvet) og skatten ned på landsgennemsnit. Det gav pote med en tredobling af mandattallet i byrådet.

I forbindelse med budgetforliget begik konservative det første vælgerbedrag, nemlig at stemme for en merbevilling til torveprojektet. Det resulterede i en reduktion af byrådsgruppen.

Ved sidste byrådsmøde begik den konservative gruppe – lidt i stilhed – det næste vælgerbedrag.  Ringstedlisten foreslog nemlig, at det af byrådets økonomiske politik skulle fremgå, at man skulle skaffe et økonomisk råderum så personskatten over en 5 årig periode kommer ned under landsgennemsnit. Man skulle tro at de konservative ville støtte et sådan forslag, da det er deres egen mærkesag! Men Nej – partiet stemte imod. Kim Larsen lavede sangen med de kendte ord: ”Hvad skal vi nu – lille du ! ” Et spørgsmål som konservative vælgere unægtelig må stille sig selv efter det dobbelte vælgerbedrag.

Hvis man ønsker personskat på landsniveau er der fremover kun Ringstedlisten.

OBS Vi er i øvrigt også imod prestigeprojekter.

Se hvordan vælgerbedraget gik til :

Pressemeddelelse: Ny liste i Ringsted byråd.

I september gik byrådsmedlem Lars Tegl Rasmussen ud af den konservative gruppe i Ringsted byråd i protest over at gruppen, stik imod valgløfterne, havde indgået et budgetforlig, der gav en merbevilling til Torveprojektet.

Efter at have været løsgænger i byrådet meddeler Lars Tegl nu, at han har dannet Ringstedlisten, som han fremover repræsenterer i byrådet. ” Listen er dannet fordi jeg, sammen med andre, finder, at der er behov for nytænkning i byrådet. De gamle partier kører i de vante baner med landets 6. største skattetryk, samtidig med at det ene prestigeprojekt afløser det andet. Der er blandt de gamle partier ikke reel vilje til nytænkning.” Udtaler Lars Tegl Rasmussen.

Listen har som overordnet sigtelinie valgt det gamle Mærsk motto –  rettidig omhu. Dette er udmøntet i 10 bud for listens politik. Sigtelinier der alle skal sikre, at man bliver mere stolt af at bo i Ringsted. Organisatorisk er listen også udtryk for nytænkning, idet der ikke står en egentlig forening bag – Vælgerforeninger er alligevel døde- men et netværk som udgør en selvorganiseret enhed. Man kan se mere om listen på www. Ringstedlisten.dk

Yderligere oplysninger: Lars Tegl Rasmussen 2096 1183