Politik.

Ringstedlisten har valgt “rettidig omhu ” som sit pejlemærke. Det udtrykker nemlig på godt gammel dansk de dyder som vi vil tilføre den praktiske politik i Ringsted. Det er bl.a ordentlighed, redelighed og saglighed. Det er ambitiøst, men vi tror at det indeholder netop de dyder som vælgerne reelt forventer af folkevalgte.

Rettidig omhu udmøntes i 10 bud for Ringstedlistens politik.

  1. Man skal være stolt over at bo i Ringsted.
  2. Politiske beslutninger træffes ud fra et helhedssyn og ikke for at varetage særinteresser.
  3. Politik koncentreres om kommunens kerneydelser.
  4. Kerneydelserne varetages med høj kvalitet og effektivitet.
  5. Der er fuldstop for prestigeprojekter.
  6. Skatten ligger lavere end landsgennemsnittet.
  7. Borgerne har reel indflydelse og valgmuligheder.
  8. Ringsted bruger sine muligheder, så vi er attraktive for borgere og erhvervsliv.
  9. De der har behov for hjælp får hjælp
  10. Kommunen er til for borgerne og ikke omvendt.

Grundlovsdag på Torvet ( inden Torveprojektet)