Resultater

Ringstedlisten sidder i byrådet for at kæmpe for vores politiske program. Nedenfor vil løbende blive opgjort de forslag til realisering af vores politik vi er fremkommet med – samt deres skæbne i byrådet.

  • Kommuneskat nedsættes gradvist til under landsgennemsnit. Forslaget fremsat i forbindelse med fastlæggelsen af byrådets overordnede økonomiske politik den 14. januar 2019. Ved afstemning stemte Ringstedlisten for – resten af byrådet imod ( 1-20)
Ringstedlistens indlæg om skattenedsættelse og afstemningen 1- 20 !
  • Ildsjæle skal have lige muligheder for tilskud. Ringstedlisten er modstander af at særinteresser skal fremmes. Derfor foreslog vi i byrådets møde den 4. februar 2019 at tilskudsmulighederne for lokale ildsjæle også kom til at omfatte ildsjæle i Ringsted Benløse. Den nugældende ordning gælder alene ildsjæle fra landsbyer og landområder. Vi tabte afstemningen med 20 mod 1.
  • Politik skal koncentreres om kommunens kerneydelser. Derfor foreslog Ringstedlisten på byrådsmødet marts 2019 at der skulle udarbejde en oversigt over “ikke kerneydelser” således at eventuelle besparelser kunne tage afsæt i denne. Forslaget blev nedstemt med 18 -3.
  • Kommunen er til for borgerne og ikke omvendt. På byrådets møde i april 19 foreslog Ringstedlisten, at svar på henvendelser fra borgere til byrådet skulle forelægges det relevante udvalg inden afsendelse. Baggrunden er at svar nu alene afgives af direktionen med efterfølgende orientering af byrådets medlemmer. 20 ad byrådets medlemmer var tilfredse med ikke at blive inddraget i svarene – kun Ringstedlisten mener at det er relevant at politikerne inddrages i svar på spørgsmål til dem.