Godt Nørregade snart åbner

I sidste uge var jeg i en forretning i Nørregade. Indehaveren havde ikke fået besked fra kommunen om hvornår man forventer at blive færdig og som han sagde : ”så har der jo ikke været nogle spontane besøg i forretningen siden  afspærringerne kom op”.  Casanovas ejer har højlydt gjort opmærksom på det umulige i at drive en forretning, hvor man hverken kan komme til eller fra. Han annoncerer ligefrem en lukning af en forretning, der har kunder fra hele Sjælland.

Da vi vedtog Nørregade projektet gjorde man meget ud af, at arbejdet skulle foregå i faser, så generne for de erhvervsdrivende blev reduceret. I den praktiske udførsel er man gået væk fra dette og i realiteten lukket hele gaden.  Ringstedlisten har spurgt ind til dette og fået at vid, at det ikke var en politisk forudsætning at arbejdet skulle foregå i faseopdelt. Det er en diskutabel fortolkning, der kun har til formål at legitimere den faktiske tilstand.

Tilbage står at kommunen har gennemført et projekt der i meget større omfang end forudsat har kostet de erhvervsdrivende omsætning. Ringstedlisten har adskillige gange rejst spørgsmål om det betimelige i dette. Det har ikke vundet gehør i byrådet, hvilket muligvis hænger sammen med at 19 ud af 21 medlemmer enten er pensionister eller lønmodtagere.

Var dette sket i USA garanterer jeg, at kommunen var gerådet ud i adskillige retssager om erstatning. Nu er det Danmark, hvor erstatningsreglerne er anderledes. Det friholder imidlertid ikke kommunen for et moralsk ansvar for at man har gennemført et projekt på en måde så man har påført detailhandlen helt unødige omkostninger og gener.

Snart skal byrådet diskuterer en ny erhvervspolitik. Der vil være mange flotte ord. Desværre viser praksis i Nørregade, at de ligger milevidt fra den konkrete handling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *