Derfor Stemte Ringstedlisten for at vi bevare det nuværende antal direktører.

Hvor mange er for mange !

I forbindelse med budgetforliget for 2019 – som Ringstedlisten af gode grunde ikke er en del af – aftalte man at der ved 1. ledige direktørpost skulle foretages en evaluering af behovet for antallet af direktører. fremover. Der er nu 2 ledige direktørposter, hvorfor sagen har været drøftet i Økonomiudvalget i flere omgange.

Ringstedlisten er ikke medlem af økonomiudvalget og har derfor ikke deltaget i disse drøftelser. Økonomiudvalget kunne ikke blive enige, hvorfor et flertal foreslog at man indtil videre kører med uændret direktørantal. Mindretallet fremkom ikke med et alternativt forslag, men undlod at stemme i økonomiudvalgte.

I byrådets behandling var Ringstedlisten tungen på vægtskålen. Nedenfor er vores indlæg i debatten:

“Umiddelbart er dette jo en enkel sag. Det er tidligerebesluttet at man skal se på størrelsen af direktionen når en stilling blev ledig. Det er der nu – ja oven i købet 2 stillinger. Enkle sager kan imidlertid have det med at blive kompliceret. Det sker typisk når – som i denne sag – uvedkommende hensyn får overtaget og diskussionen om koncernledelsen bliver et middel til at opnå helt andre mål. Ringstedlisten synes det er useriøst og at det er at spille hasard med kommunen.

Med al respekt for den tidligere byrådsbeslutning så er det ikke særlig hensigtsmæssigt at vurdere størrelse og sammensætning af en koncernledelse uden at se på det sammenhæng koncernledelsen indgår i.

Ringstedlisten finder at spørgsmålet om størrelsen og sammensætningen af direktionen hænger nøje sammen med dels den politiske organisering og dels den administrative struktur. Direktionsmedlemmerne udgør bindeleddet mellem det politiske og administrative system . I betjeningen af udvalg tegner de hele administrationen og ikke kun et tilfældigt center.

Ringstedlisten ønsker en effektiv administration der kan arbejde på tværs og have borgerfokus. Direktionen er rent faktisk det eneste led der kan sikre dette. Under direktionen er rigtig mange centre hvor silotankegangen har alle muligheder for at blomstrer Svækker vi direktionen så er det os politikere der skal sikre det tværgående – og helt oprigtigt – det formår vi ikke. Vi har brug for en direktion af en vis størrelse og tyngde for at sikre at der arbejdes tværgående og med fokus – ikke på det enkelte center – men på borgeren.

Ringstedlisten så gerne den politiske struktur taget op til drøftelse inden næste valg. Udvalgene har meget forskellig arbejdsbyrde og resortfordelingen synes mere at være udtryk for formandsambitioner end naturlige sammenhæng. Men vi laver som bekendt ikke om på den politiske struktur lige nu. Derfor skal vi have en direktion som kan matche de krav den eksisterende politiske struktur kræver. Efter Ringstedlistens opfattelse er dette ikke tilfældet hvis en direktør skal passe mange forskellige udvalg.Så bliver det kun staffage, uden egentligt indhold.

Ringsted kommune står som andre kommuner overfor store udfordringer. at tackle disse kræver at vi har nogle personer der har til opgave at forberede os på hvilke valgmuligheder vi har. Vi har behov for strategisk kompetence. Det eneste sted dette kan ligge er i direktionen. Svækker vi den laver vi på sigt et meget flot selvmål.

‘ Nogle vil have en mindre direktion for at spare. Ringstedlisten vil også gerne spare. Vi har nogle af de højeste udgifter til administration i landet. Imidlertid finder vi det ikke rigtigt at spare netop der hvor man har til opgave at tænke strategisk og i helheder. Ringstedlisten kan følge flertallets indstilling i Øk – dvs atvi fortsat har en direktion på 4 medlemmer. Samtidig ønsker vi at vi får set på såvel den politiske som administrative struktur senest i 2021.

I den efterfølgende afstemning stemte 11 for at bevare den nuværende direktion størrelse (Venstre, Radikale, SF, Enhedslisten og Rinstedlisten) , medens 9 stemte imod ( DF, Konservative og socialdemokarterne. Et medlem ( en socialdemokrat) var fraværende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *