Byrådet vil ikke inddrages i besvarelse af henvendelser fra borgerne.

På byrådets april møde 19 foreslog Ringstedlisten at borgernes henvendelser til byrådet skulle forelægges det relevante udvalg forinden man sendte svar. Begrundelsen for dette er at henvendelser ofte sker på baggrund af utilfredshed med kommunens håndtering af en sag og at byrådets medlemmer er valgt som borgernes repræsentanter. Derfor er det naturligt at byrådet inddrages.

Proceduren nu er at henvendelser til byrådet fra borgere besvares af den relevante direktør, med efterfølgende orientering af byrådet. Dette kan let blive ligesom ræven der vogter gæs! Den pågældende direktør vil nemlig have et klart incitament til at afvise en eventuel klage over en sagsbehandling som direktøren selv har været den øverste ansvarlige for.

Ringstedlisten mener at byrådets medlemmer er borgernes repræsentanter og at man derfor som en selvfølge skal inddrages aktivt i besvarelser af henvendelser fra borgerne.

Det er Ringstedlisten så ene om at mene i byrådet, idet samtlige andre medlemmer stemte mod Ringstedlistens forslag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *